Hälkuddesyndrom – ont i hälkudden

Hälkuddesyndrom1Hälkuddesyndrom är ett sjukdomstillstånd där det kan vara antingen hälkudden eller benhinnan runt hälbenet, kalkaneus som smärtar när det är en normal belastning. Ont i hälkudden, eller smärta från hälben kan bero på överbelastning eller att det varit ett trauma mot hälen. Det spelar ingen roll hur hälkudden ser ut. Den kan vara tunn, normal, tjock eller uttrampad. Tillståndet hälkuddesyndrom kallas även uttrampad hälkudde eller hälkuddeatrofi. Man kan behandla detta med avlastande hälkopp, som ett exempel, men även med skoinlägg, genom tejpning, byta skor eller genom att göra gångmönsterträning.

När man står still så är det runt 60 % av våran kroppsvikt som tas upp av hälen. Om man går eller springer så är det stora krafter som går genom hälen. En frisk hälkudde skyddar vävnader som finns längre upp i kroppen, dels plantarfasciafästet och hälbenet men även skelett och leder längre upp. Om det skett hårda slag eller varit överbelastning länge så kan det bli ett smärttillstånd i hälen eller hälarna.

Symtom och behandling

Symtom-och-behandlingSymtom på hälkuddesyndrom är bland annat att du har ont i större delen under din häl. Det är en smärta i bakre kanten av hälkudden och på dess sidor, så kallad randömhet. Första stegen på morgonen och efter stillasittande brukar vara bättre men det blir smärta som ökar ju mer du belastar hälen. Belastningskänslighet som varar i månader och ibland år

Behandling som rekommenderas vid hälkuddesyndrom är att du ska försöka avlasta hälkudde och hälbenet. Detta kan göras genom att använda väldämpade skor eller skoinlägg. Även genom att tejpa på rätt sätt. Avlastning under en lång tid krävs för att det ska ge effekt. Det kan även vara bra med en hälkopp eller lära sig att förändra sitt gångmönster. Det finns även injektionsbehandling. Det kan vara bra att vända sig till en läkare eller ortoped för att hitta rätt sorts behandling.